Menighedsråd

Torben Jensen Due

Torben Due

Formand

Mail: himmelev.sogn@km.dk

 Anne Binzer

Næstformand

  Mail: himmelev.sogn@km.dk

Pia Bille

Pia Bille

Kontaktperson

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Jens Egholm

Jens Egholm

Underskriftsberettiget

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Hans Peter Schmidt

Hans Peter Schmidt

Kirkeværge, Himmelev Kirke

  Mail: himmelev.sogn@km.dk

Eigil Waagstein

Eigil Waagstein

Kasserer

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Karsten Voss

Karsten Voss

Rådsmedlem

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Lian Ulrich

Lian Ulrich

Rådsmedlem  

  Mail: himmelev.sogn@km.dk

Elsebeth Bager

Elsebeth Bager

Rådsmedlem

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Tove Østerby

Tove Østerby

Rådsmedlem

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Leo Elmbirk Jensen

Leo Elmbirk Jensen

Rådsmedlem  

  Mail: himmelev.sogn@km.dk

Bente Fabricius Stolberg

Bente Fabricius Stolberg

Rådsmedlem

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Erik Stanley Jørgensen

Erik Stanley Jørgensen

Rådsmedlem

Mail: himmelev.sogn@km.dk

Vibeke Hove Hansen

Vibeke Hove Hansen

Rådsmedlem

Lilian Hegner Larsen

Lilian Hegner Larsen 

Rådsmedlem

Lars Carlsen

Lars Carlsen 

Stedfortræder - Kirkeværge, Trekroner Kirke

Connie Jull

Stedfortræder

Bolette Eva Rottbøll

Stedfortræder