Grøn kirke

I Himmelev Sogn er vi "GRØN KIRKE". Det betyder at såvel Himmelev som Trekroner Kirke samt kirkegården alle har fået stemplet "grøn" og er med i den landsdækkende paraplyorganisation "GRØN KIRKE".

 

Hvorfor er vi med i "GRØN KIRKE"?

Som kirke har vi et ansvar, ikke kun over for den kirkelige betjening af vores sognebørn, men også over for skaberværket som sådan:

"Mennesket er skabt i Guds billede, og er samtidig en skabning blandt alle skabninger og alt skabt. At være skabt i Guds billede betyder ikke, at menneskets behov har fortrinsret over for resten af skabningen. Menneskets ansvar er, i pagt og dialog med Gud, at arbejde for hele skabningens fælles gode."

Kirken er en levende del af samfundet og må som sådan løfte sin del af opgaven med at bremse klimaforandringerne og arternes masseuddøen. Ja, faktisk synes vi at kirken bør gå foran i klimakampen. Det ansvar tager vi på os.

 

Hvad har vi gjort - helt konkret?

Vi arbejder hele tiden på at blive så klimaneutrale som muligt. Vores bygninger bruger fjernvarme og vi bruger naturligvis LED-belysning. Vi skruer ned for varmen og begrænser mængden af affaldspapir. Vores kirkekaffe er økologisk og de fleste af vores køretøjer eldrevne. På kirkegården og kirkens andre matrikler har vi et større projekt omkring biodiversitet. Vi sår blomster, som vi ved at insekterne foretrækker, og lader græsset vokse sig langt til glæde for dyr og insekter.

 

Hvad kan DU gøre? Bliv frivillig i kirkegårdens le-laug!

Det er en stor opgave at omlægge til en biodivers, vild kirkegård. Derfor har vi brug for DIN hjælp! Vil du være med i et team af frivillige, som giver denne proces medvind, så meld dig til vores le-laug. Vi mødes nogle timer et par gange om året og giver den gas med leerne. Hvis du ikke allerede er fortrolig med den gamle kunst at slå med le, kan du få et kursus hos os. 

Vi slutter naturligvis med god mad og kolde øl, og håber på at få et godt fællesskab op at stå i le-lauget.

Vil du vide mere, kan du kontakte Leo Elmbirk på tlf. 29916882.

Du kan tilmelde dig le-lauget på kirkekontoret eller ved at klikke HER.

 

 

 

Læs mere om vores arbejde på Himmelev Kirkegård og kirkens andre grunde HER.

Læs mere om "GRØN KIRKE" HER.