Sogneeftermiddage

Sogneeftermiddagene er et sted, vi mødes. Her kan du være sikker på at kaffen er varm, kagen god, foredragene spændede - og selskabet godt!

Der er er sogneeftermiddage hver anden onsdag kl. 14-16. Vi inviterer hver gang en foredragsholder, som holder et oplæg for os. Derefter er der kaffe og kage og ofte en byge af spørgsmål til oplægsholderen. Vi synger også sange fra højskolesangbogen. Vi beder om at man lægger 20,- for kaffen, men ellers er det gratis at komme.

Alle er velkomne til sogneeftermiddagene. Kender du ikke nogen i forvejen, så kom alligevel. Det kunne jo være, du kendte nogen, når du gik derfra!

Det er en gruppe af frivillige sammen med sognepræsterne, som arrangerer sogneeftermiddagene og står for den praktiske gennemførelse.

   Sogneeftermiddage