Navneændring

 

Hvis du vil ændre dit navn, kan du her læse om reglerne for navneændring.

Her står alt om proceduren for navneændring. Selve navneændringen ansøges der om via www.borger.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kordegnen.