Trekroner Kirke

 

Hvordan finder jeg Trekroner Kirke?

Kirkens adresse er:

Lysalleen 29, 4000 Roskilde

Find det på KRAK, klik her

 

Trekroner Kirke er en splinterny kirke, som blev indviet i pinsen 2019. Den ser ikke ud, som kirker gør flest. Som kirkearkitektur er den banebrydende og anviser nye veje for måden at tænke kirke på. Som samlingssted for menigheden giver den helt nye muligheder for at tænke anderledes om såvel gudstjenester som almindeligt samvær.

Kirken er åben i forbindelse med gudstjenester og aktiviteter. Er man en større gruppe som ønsker at se kirken, arrangerer vi gerne rundvisninger - her kontakter man kirkekontoret og findet et tidspunkt, der passer. For almindeligt besøgende anbefaler vi at kigge forbi når der sker noget i kirken. Vi holder desuden jævnligt "Åben Kirke" på aftner og eftermiddage, hvor kirkerummet står åben, og der er kaffe på kanden. Se HER hvornår der er åben kirke næste gang.

 

Men hvordan blev kirken til? Det kan du læse mere om her:

I denne folder kan du læse meget mere om hele forløbet bag kirkebyggeriet lige fra vi første gang blev opmærksomme på behovet for en ny kirke og til kirken stod færdig.
På siden Trekroner Kirke - Byggefase kan du læse om det kronologiske forløb af selve byggeriet.

 

Kirkebygningen - Trekroners bankende hjerte

Grundplanet i kirken er inspireret af naturens runde former. Der findes stort set ingen lige linjer i kirkebygningen. Ser man kirken ovenfra kan den minde om et anatomisk hjerte.

Bygningen er 8-9 m høj og udformet i beton, som blev støbt på stedet. Det krævede mere end 300 unikke støbeforme! I 2019 var kirkebygningen blandt de fire nominerede til In-situ Priser, der uddeles af Fabriksbetonforeningen i Dansk Byggeri til personer eller firmaer, der har stået for unikt arbejde i pladsstøbt beton (in situ), og som har udfordret materialets formbarhed og potentiale. Desværre gik prisen til et andet af de nominerede byggerier.

På vej op til kirken

Kirken ligger højt på en bakke, og den ligner ingen andre bygninger i Trekroner. Det var en mærkesag for menighedsrådet, at kirkebygningen allerede udefra skulle markere sig som et helt anderledes hus. Man skulle udefra kunne se, at bagved disse mure handler det ikke om noget, der ikke hører til hverdagen. Det er lykkedes, for med sine runde former skiller kirken sig væsentligt ud fra Trekronernes mere firekantede byggerier. Vejen op til kirken er flankeret af 12 rønnebærtræer. De symboliserer de 12 disciple. Og foran selve kirke står et enligt egetræ. Gæt selv, hvem det mon skal pege på...

Kirkens kunst og inventar

Trekroner Kirke er ikke nogen helt almindelig kirke. Tilsvarende er den ikke udsmykket med kirkekunst i klassisk forstand. Kunstværk og bygningsværk er alle steder integreret i hinanden og forholder sig undersøgende over for naturens former såvel som den kristne kulturs former. Begge dele kan – måske – blive et mødested mellem mennesket og det guddommelige. Den kunstneriske udsmykning af Trekroner Kirke er sket i et samspil mellem Rørbæk & Møller og kunstneren Henrik Plenge Jakobsen, der har inviteret kunsterne Lea Porsager og Alexander Tovborg til at samarbejde om opgaven.

Kunstnernes oplæg til udsmykning af kirken har en kvalitet, der har været udløsende for en betydelig donation fra Det Obelske Familiefond. Fondet begrunder donationen med at ”indretning og udsmykning af Trekroner Kirke muliggør et kulturelt mødested i lokalsamfundet, der rækker ud over de kirkelige handlinger. Vi støtter kunsten der, hvor mennesker færdes. Totaludsmykningen af Trekroner Kirke er et eksempel på, hvordan samtidskunst i det offentlige rum kan komme mange mennesker til gode”.

Hoveddøren og agatvinduet

Begge dele er udtænkt af Henrik Plenge Jakobsen og skal minde den besøgende om, at der bag ved bygningens rå betonvægge findes noget helligt og smukt. Hoveddøren er belagt med ædelmetallet palladium og vinduet er lavet ved at indfælde tynde agatskiver i glas. 

Alteret

Dette er udført af Alexander Tovborg og viser et par hænder i råt skåret egetræ. Hændernes fremstrakte gestus svarer til alterets betydning i gudstjenesten: Her lytter vi, her samles vi om nadveren, og herfra sendes vi styrket ud i verden igen.

Som kirkegænger inviteres vi til at fundere over hænderne: Er det Jesu hænder? Er det Guds hænder? Er det mine hænder?

 

Korset over alteret

Korset er udført af Henrik Plenge Jakobsen. De to lige linjer, som skærer hinanden i et kors, er et af den kristne kulturs ældste og mest kraftfulde symboler. Korset i Trekroner Kirke er gennemhullet, og de fem huller gengiver tilsammen en stump af stjernehimlen – stjernebilledet Nordkorset – hvor naturen selv har trukket de samme streger.

 

Døbefonten

Denne er udført af kunstneren Lea Porsager. Den kantede form tager udgangspunkt i gulvet, men kunstneren har valgt en dramatisk stenart – blå Sodalit – hvor vand (blå), ånd (hvid) og støv (sort) kæmper med hinanden. Den dramatiske font har samtidigt noget klippefast over sig. Øverst samler stenen sig i en trekant af Fader, Søn og Helligånd.               

Dåbsfadet er udført i bronze.  I bunden af fadet ses håndfladens linjer og fisken som symbol på Jesus Kristus.

 

Messehaglen

I Trekroner Kirke har vi ind til videre én messehagel. Det er den grønne, som bruges i halvdelen af kirkeåret. Vi har planer om at anskaffe en i hvid og lilla på et senere tidspunkt. Messehaglen er designet af kunstner Rikke Salto og er udført af "Selskabet for Kirkelig Kunst". Den blev taget i brug i november 2021. Du kan læse meget mere om det smukke stykke kunsthåndværk her.

 

Orglet

Orglet i Trekroner Kirke er en integreret del af kirkebygningen, og udformningen er planlagt i samarbejde mellem Rørbæk og Møller og orgelbygger Th. Frobenius & Sønner forud for opførelsen af kirken. Orglet har 26 stemmer og 30 registre. Organist Frederik Magle har fungeret som menighedsrådets orgelkonsulent. Se Kanal Roskildes TV-udsendelse i forbindelse med færdiggørelsen af orgelet. Du kan læse mere om orglet her.

Gulvet

Gulvet er ligeledes udført af Henrik Plenge Jakobsen. Det består af håndstrøgne, sønderjyske teglsten, og er en hilsen tilbage til Himmelev Kirke og andre danske middelalderkirker. Samtidigt minder lergulvet os om, at vi kommer af jord og en dag skal vende tilbage til jorden.

De traditionelle firskårne munkesten er i Trekroner Kirke erstattet af femkanter med en form, så de kan danne en sammenhængende flade, hvilket matematikere opdagede for få år siden, og som vi har skyndt os at døbe ”trekronerfemkanten”. På billedet ses håndværkerne, mens gulvet lægges. Det gav en del hovedbrud at få mønstret til at gå op!

 

Loftet

Loftet består tilsvarende af femkanter bygget af opskummet aluminium fra genbrugte aluminiumdåser. Materialet hedder Alusion fra firmaet Cymat Technologies i Canada. Den spændende overflade er med til at dæmpe lyden i kirken og spejler nænsomt lyset som glimt fra en stjernehimmel.

Nicher og bænke

I den bagerst del af kirken er der et svungent murforløb, som er beklædt med lyst asketræ. Her er nicher og en gennemgående indbygget bænk. Området er møbleret med cafeborde- og stole. Dette område bruges til mange ting: Kirkekaffe, undervisning af minikonfirmander, filosofiske saloner og meditationsgudstjenester. Og så har det vist sig, at bænke og nicher er så gode til at sidde og slå en sludder af på, at mange mennesker simpelthen slår sig ned og bliver hængende.  Det er vi glade for, for det var meningen, at nicherne skulle opmuntre til samtale mellem mennesker!

 

Kirkebænkene

Kirkebænkene er, ligesom alterskranken og prædikestolen, udført af asketræ hos det jyske møbelsnedkerfirma Woodwize.

Prædikestolen

Prædikestolen er tegnet af arkitektfirmaet Rørbæk og Møller og er inspireret af den nyligt opdagede scutoidform, som vores celler antager, når de danner hud. Prædikestolen zoomer ind på mennesket. Guds ord handler om os.

 

Indvielsen af Trekroner Kirke

Efter flere forsinkelser blev kirken indviet 7.-10. juni 2019 med selve indvielsesgudstjenesten Pinsedag 9. juni 2019.

TV2Lorry har lavet en flot omtale og en fin lille video, som du kan se her.

Der har siden indvielsen været stor interesse for at besøge kirken.

Derfor har vi mange gange om måneden haft "Åben kirke", hvor et par af vore "kirkeambassadører"  hver gang har været til stede for at svare på spørgsmål.

Ved besøget får man udleveret vores nye folder om Trekroner Kirke, som man også kan se og hente her.

Arkitekterne har også udgivet en lille folder om kirkebyggeriet set fra deres side. Den kan ses og hentes her.

Så glade var vi på indvielsesdagen:

 

Siden sidst redigeret  23. marts 2020 /mjm

   Gudstjenester i Trekroner Kirke