Menighedsråd

Menighedsrådet er en blandet forsamling af frivillige, som lægger et stort arbejde i kirken. Mange tror måske, at kirken er tom, når det ikke er søndag. Det er den ikke. Der er et myldrende liv i kirke og sognegård alle ugens dage, og det skyldes bl.a. menighedsrådets arbejde.

Man kan også kalde menighedsrådet for "kirkens bestyrelse".