Kommende møder i menighedsrådet

Oversigt over planlagte ordinære menighedsrådsmøder i 2023

Menighedsrådet er en parlamentarisk forsamling, hvor møderne normalt er offentligt tilgængelige i henhold til lov om menighedsråd.

Dagsordenen for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden - normalt 3 hverdage før mødet.

Med mindre andet er anført, afholdes møderne i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde og starter kl. 18.30. Tilhørere har ikke taleret på møderne, men kan alene overvære mødet.

Under COVID-19 kan møderne afvikles virtuelt via Teams. Mødeoversigten opdateres herom løbende. Hvis dette er tilfældet kan tilhørere tilmelde sig ved kontakt til sognets administrationschef på e-mail adressen: opn@km.dk. Tilhøreren får herefter tilsendt link på mail for virtuel deltagelse som gæst

Dato for møde:

Sted og tidspunkt:

Bemærkninger:

10. januar 2023

Sognegården, Fynsvej 69 kl. 18.30

Referat foreligger

14. februar 2023

Sognegården, Fynsvej 69 kl. 18.30

Referat foreligger

21. marts 2023

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

25. april 2023

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

23. maj 2023

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

20. juni 2023

Roskilde Kloster, kl. 18.30

Referat foreligger

22. august 2023

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

26. september 2023

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

24. oktober 2023

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

28. november 2023

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

 

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 22.08.2023. Dagsorden offentliggøres ca. 3 hverdage før mødet.: