Kommende møder i menighedsrådet

Oversigt over planlagte ordinære menighedsrådsmøder i 2024

Menighedsrådet er en parlamentarisk forsamling, hvor møderne er offentligt tilgængelige i henhold til lov om menighedsråd.

Det kan forekomme, at der på dagsordenen er punkter, der behandles på en lukket del af møde. Ved behandlingen af disse punkter kan kun de valgte medlemmer af menighedsrådet deltage. 

Dagsordenen for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden - normalt 3 hverdage før mødet.

Med mindre andet er anført, afholdes møderne i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde og starter kl. 18.40. På dagsordenen er mødetidspunktet angivet til kl. 18, men det skyldes, at de valgte medlemmer møder tidligere.

Tilhørere har ikke taleret på møderne, men kan alene overvære mødet.

Dato for møde:

Sted og tidspunkt:

Dagsorden

9. januar 2024

Sognegården, Fynsvej 69 kl. 18.30

Dagsorden 09 01 2024

6. februar 2024

Sognegården, Fynsvej 69 kl. 18.30

Dagsorden 06 02 2024

12. marts 2024

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Dagsorden 12 03 2024

16. april 2024

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Dagsorden 16 04 2024

21. maj 2024

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Dagsorden 21 05 2024

18. juni 2024

Roskilde Kloster, kl. 18.30

Dagsorden 18 06 2024

13. august 2024

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

10. september 2024

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

22. oktober 2024

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

26. november 2024

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

 Kommende menighedsrådsmøder