Dødsfald

 

Når vi oplever dødsfald i den nærmeste familie rammer det ofte hårdt. Tit er vi rådvilde, og ved ikke rigtigt, hvad vi skal foretage os. Der er imidlertid en del praktiske ting, der skal ordnes i forbindelse med et dødsfald. Hvis du har brug for lidt hjælp til at komme videre, kan du klikke her og se gode råd ved dødsfald. Her kan du også læse meget mere om sorg og tab ved dødsfald.

Dødsfaldet skal anmeldes

Dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes via www.borger.dk.

Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der påtager sig at ordne alt det praktiske vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder også at træffe aftale med en præst, hvis man ønsker, at en præst skal medvirke.

Man er også velkommen til at kontakte en af sognets præster eller kirkekontoret vedrørende vejledning om papirerne og det videre forløb.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, tages det normalt som udtryk for, at ingen præst skal medvirke.

Når de nødvendige aftaler er truffet, kontakter den præst, der eventuelt skal medvirke, de pårørende for en samtale. Ved samtalen vil præsten gerne høre om den afdødes liv og de pårørendes forhold til afdøde. De pårørende skal også vælge salmer til begravelsen eller bisættelsen. Hvis du klikker her, kan du se forslag til salmer.

Ritualet for begravelse/bisættelse kan findes bag i Den danske Salmebog. Du kan også klikke her og gå direkte til ritualet for begravelse i folkekirken.

Ikke-medlem af folkekirken

En udmeldelse af folkekirken kan vanskeliggøre omstændighederne omkring et dødsfald. Nogle gange er afdødes familie ikke klar over, at den afdøde var udmeldt. Andre gange har familien et meget stærkt ønske om en kirkelig bisættelse trods det at afdøde havde meldt sig. Andre igen står meget rådvilde, for hvis afdøde ikke skal bisættes fra en kirke med en præst, hvad gør man så?

I Himmelev kirke betragter vi en udmeldelse som et tydeligt signal om, at man ikke ønsker, at der skal tales kristeligt ved ens kiste eller at kirkens ritualer i forbindelse med dødsfald skal anvendes. Hvis du ikke er medlem af folkekirken, kan du derfor almindeligvis ikke blive bisat eller begravet med en præsts medvirken.

Det er dog stadig muligt at leje kapellet på Østre Kirkegård. Her man man i samarbejde med sin bedemand sætte en bisættelses- eller begravelseshandling sammen, så den bliver i afdødes ånd. Bedemanden kan være behjælpelig med at vælge sange eller salmer og med at finde ud af, hvem der skal sige hvad og hvornår.

Præsterne tager gerne ud og taler med folk i sognet om deres bisættelse og om evt. medlemskab af folkekirken.

Hvilket gravsted skal jeg vælge - og hvad koster det?

Det afhænger af den begravelsesform, der er valgt. Begravelsesformerne skifter. Det vil man ved selvsyn kunne konstatere ved en gåtur på Himmelev kirkegård. Kirkegården fortæller historie, men viser også, hvilke muligheder der er for forskellige former for kiste- og urnebegravelser. I nogle afdelinger kan der kun nedsættes kister, i andre kun urner. Der er dog også mange gravsteder, hvor det både er muligt at nedsætte en kiste eller en urne - hvis der er plads. 

For medlemmer af folkekirken, som bor i - eller har tilknytning - til Roskilde kommune, er det i gratis at erhverve et gravsted på Himmelev kirkegård. Derimod er det ikke alle gravsteder, man kan vælge at passe selv. Derfor kan der komme en udgift til pasningen. Der er dog enkelte gravstedsafdelinger, hvor man kan vælge selv at stå for pasning af gravstedet -  og på de afdelinger koster det således ikke noget at have et gravsted.

Udvælgelse af et gravsted sker ved henvendelse til graveren, der også kan oplyse om de bestemmelser, der er gældende for de forskellige gravsteder. Graverne viser gerne rundt i arbejdstiden, der er fra 8-15 på alle hverdage, fredag dog 8-12. Hvis du gerne vil orientere dig lidt på forhånd, kan du klikke her og se Oversigtskort over kirkegården.

Du kan også selv se gravstedsbestemmelserne  for de enkelte gravsteder ved at klikke her.

Der, hvor kirkegården varetager pleje og vedligeholdelse, grandækning, blomster eller andet, kan der overordnet vælges mellem årlige betalinger eller indbetaling af et samlet beløb for en hel fredningsperiode, som i Himmelev er 10 år for urnegravsteder og 20 år for kistegravsteder. Ved en eventuel boopgørelse kan det være en fordel at betale for hele fredningsperioden på én gang.

For nogle afdelinger gælder det, at det er kirkegården, der vedligeholder gravstedet. Her er hovedreglen, at der skal betales for hele fredningsperioden på én gang. Udover pleje og vedligeholdelse kan der i nogle afdelinger tilvælges grandækning og blomster. Se mere på siden Kirke og Kirkegård, hvor du også kan få mere at vide om gældende takster.

Kan jeg forny mit gravsted?

Fredningstiden for en urne er 10 år og for en kiste 20 år. Fredningstiden er den periode, hvor gravfreden ikke må forstyrres. Når fredningstiden er udløbet, kan man vælge om gravstedet skal nedlægges eller fornyes. Alle gravsteder - undtagen urnegravsted i anonym fællesgrav - kan fornyes. Det koster noget for alle. Prisen er ens for alle uanset medlemsskab af folkekirken eller ej. Beløbet fremgår af vores takstblad, som du kan se ved at klikke her.

Læs mere om Himmelev Kirkegård

Du kan læse meget mere om Himmelev Kirkegård ved at klikke her.