Kor for børn og unge

Himmelev Sogn har som mål at udbyde kor-undervisning til alle aldersgrupper. Vi er der ikke helt endnu, men vi har nu tilbud til børn fra 0. - 9. klasse.

Nedenfor kan du se tilbuddene til de forskellige aldersgrupper.
Info og tilmelding ved organist Jakob Lundbak tlf.: 40 26 33 52  mail: jakob@himmelevsogn.dk
eller Sigrid Damsager på mail SJD@km.dk

Spire- og Børnekor (0.-3. klasse)

Spire- og Børnekorene drives i fællesskab med sognets folkeskoler. Vi øver i skolens lokaler i SFO-tiden.

Det vigtigste i korene er, at vi har det sjovt og lærer glæden ved at synge sammen.
Vi synger forskellige sange, ofte med fagter til. Vi lærer at bruge vores stemme sundt. Vi begynder efterhånden at arbejde med enkel flerstemmighed som f.eks. kanon.
Korene optræder til morgensang på skolen, til børnearrangementer i kirken og til koncerter rundt omkring i byen. For eksempel har vi en årlig koncert på Roskilde Bibliotek sammen med Spirekoret fra Roskilde Domkirke.

Sigrid øver med korene på Himmelev Skole hver torsdag:

Spirekoret (0.-1. klasse) kl. 13:45-14:30.
Børnekoret (2.-3. klasse) kl. 14:45-15:35.

Jakob øver med korene på Trekronerskolen hver mandag:

Spirekoret (0.-1. klasse) kl. 13:30-14:15.
Børnekoret (2.-3. klasse) kl. 14:30-15:20.

Juniorkor (4.-6. klasse)

Juniorkoret øver hver onsdag kl. 14:45-15:45  i Trekroner Kirke. Vi mødes dog allerede 14:30 og tager et glas saft og en kiks, inden vi går i gang med øvningen.

Vi synger meget forskellig musik - rytmisk, klassisk, dansk, engelsk, kirkelig og folkelig. Vi arbejder med at udvikle naturligt sunde stemmer, og vi synger ofte flerstemmigt. Meget af tiden synger vi sammen med Ungdomskoret.

Koret optræder ved koncerter og gudstjenester i vores to kirker og i forskellige andre sammenhænge. I den senere tid har vi blandt andet haft samarbejde med Roskilde Domkirkes kor, og vi optræder årligt ved Børnekordagene i Tivoli.

En vigtig opgave for koret er at synge i kirkerne, når de små børn skal døbes. Her synger vi for på salmerne og giver et lille nummer, mens barnet bliver båret ind og ud af kirken. I disse sammenhænge får korsangerne også lidt løn for at synge.

Korleder: Jakob Lundbak
Tilmelding: Klik her

Ungdomskor (7.-9. klasse)

Ungdomskoret øver hver onsdag kl. 15:15-16:15 i Trekroner Kirke. Efter korprøven er der en kiks og et glas saft at køre hjem på.

Ungdomskoret bygger naturligt videre på juniorkoret. De fleste af korets sangere har været med siden juniorkor-alderen, men nye er også meget velkomne.

Vi synger meget forskellig musik - rytmisk, klassisk, dansk, engelsk, kirkelig og folkelig. Koret optræder ved koncerter og gudstjenester i og uden for kirken. For eksempel hører man dem synge til konfirmation, dåb, bryllup. Meget af tiden synger vi sammen med kirkens juniorkor.

Når koret synger til gudstjeneste, er de på arbejde! Der er mange salmer, der skal læres, og de synger for, så menigheden også kan følge med. Det betyder også, at de er lønnede her. Som ungdomskorsanger kan man forvente at synge til lønnede gudstjenester én til to gange om måneden.

Korleder: Jakob Lundbak
Tilmelding: Klik her

 

 

 

   Kor for børn og unge