Kristen meditation - centrerende bøn

 

 

Hvad er centrerende bøn?

Der er grundlæggende to måder at forholde sig til det kristne budskab på.

  • En mental forstående tilgang baseret på teksterne og udlægninger af teksterne, hvor fokus er på trossystemet.
  • En meditativ, kontemplativ og mere indlevende tilgang, hvor man søger at komme på bølgelængde med den bevidsthed, som teksterne er udtryk for, og hvor fokus er på det oplevede gudsforhold.

Igennem kristen meditationspraksis kaldet centrerende bøn vil vi gerne understøtte den kontemplative tilgang. Centrerende bøn er en ordløs form for bøn, som baserer sig på gammel kristen tradition, der i nyere tid har fået en opblomstring.

Det vigtigste ved centrerende bøn er den åbning af hjertet og den mulige oplevelse af kontakt med et større/dybere bevidsthedsrum, som fremmes gennem den ordløse bøn. Håbet og intentionen er naturligvis, at de positive erfaringerne herfra på mangfoldige måder vil smitte af på det liv, man lever og understøtte et liv med en kristen horisont.

I forbindelse med meditationerne vil vi også sætte centrerende bøn ind i en kristen mental forståelsesramme, idet vi primært fokuserer på at understøtte den meditative proces.

Centrerende bøn ledes af to af kirkens frivillige, Leo Elmbirk Jensen og Tove Winther Kvist. 

 

Praktisk

Hvis du har lyst til at undersøge denne kontemplative tilgang til det kristne budskab, eller hvis du allerede har en meditativ praksis og har lyst til at udøve den sammen med andre (det plejer at fremme processen) så kom og vær med!

Centrerende bøn foregår mandage med 4 ugers mellemrum i Trekroner kirke. Møderne starter kl. 19.00 og slutter kl. 20.30. 

Gruppen er åben, men lad dig skrive på deltagerlisten, så du får information på mail. Du skrives på deltagerlisten ved at sende en mail til: leoelmbirk@gmail.com

De fleste af møderne ligger på tirsdage kl. 19-20:30 i Trekroner kirke. Datoerne frem til sommerferien i 2024 er:

  • 27. august
  • 24. september
  • 15. oktober
  • 12. november
  • 10. december

Centrerende Bøn foregår i Trekroner Kirke, Lysalléen 29, 4000 Roskilde

Vejledere:
  • Leo Elmbirk Jensen, sociolog. Telefon: 29916882
  • Tove Winther Kvist, psykolog

Begge har en årelang meditativ praksis inspireret af mindfulness, vækstcenterpædagogik, centrerende bøn mm.

Vil du vide mere om Centrerende Bøn?  Læs her: