Præster

Marianne Juel Maagaard

Sognepræst (kirkebogsførende)

Østre kirkevej 1, Himmelev
4000 Roskilde - Find det på KRAK, klik her
Tlf. 40 93 17 36
Mail: mjm@km.dk

Træffes bedst kl. 11-12 undtaget mandag

Berit Christensen

Jarl Ørskov Christensen

Sognepræst  

Nanortalikvej 8 - Find det på KRAK, klik her
4000 Roskilde

Pia Lunding

Ingrid Salinas

Sognepræst

Tlf.: 30 91 08 12
Mail: isa@km.dk

Træffes bedst kl. 11-12 undtaget mandage.

Vanja Thaulow

Sognepræst

Tlf.: 29 16 84 71
Mail: vt@km.dk

Træffes bedst kl. 11-12 undtaget mandage.

Berit Christensen

Ulla Pierri Enevoldsen

Universitetspræst

Tlf. 41 58 05 11
Mail: upe@ruc.dk
Hjemmeside: https://pastor.ruc.dk/

Pia Lunding

Benjamin Broe Kristensen

Sognepræst

Tlf: 51 17 36 01
Mail: bbkr@km.dk

Træffes bedst kl. 11-12 undtaget mandage.

Amalie Bækbo

Konfirmandunderviser, stud. theol.

Tlf: 30 66 07 25
Mail: amalie_baekbo@hotmail.com

Mille Bang

Sognepræst

barselsorlov