Ydelser og Takster

I forbindelse med bisættelser og begravelser tilbydes en række ydelser. Nogle af dem kan man ikke slippe uden om, mens andre er valgfri. Det sidste gælder især i forbindelse med pasning af gravsteder på kirkegården. De fleste steder på kirkegården skal der i dag betales for pasningen, men der er dog stadig nogle afdelinger og gravstedstyper, hvor man selv kan få lov at stå for pasningen. Her kan de se lidt om, hvilke ydelser vi tilbyder. Klik her på Information om ydelserne.

Taksterne for de forskellige ydelser fremgår af et såkaldt Brugerark , hvori der også redegøres for de forskellige ydelser. Her vil man også kunne se, at taksterne er afhængige af, om man er medlem af Folkekirken. Ikke medlemmer skal betale fuld "markedspris", mens medlemmer får et større eller mindre tilskud.

Se taksterne her.

 

Gravstedsbestemmelser og priser

I Vedtægt for Himmelev Kirkegård kan man læse de generelle regler for kirkegården og dens benyttelse.


Kirkegården er i tidens løb blevet udviddet flere gange, således at der er blevet plads til mange forskellige afdelinger med hver sit præg. Her kan man se det nyeste digitalt opmålte kort over kirkegården og dens forskellige afdelinger.

Der kan manøvreres i det viste vindue uden at hente filen ( dvs. flytte frem og tilbage, forstørre, formindske).

For at kunne tilbyde mange forskellige gravstedstyper, så er der for de enkelte afdelinger udarbejdet en række bestemmelser, der sikrer et ensartet præg for den enkelte afdeling. Man kan se disse gravstedsbestemmelser nedenfor.

Afdeling A Gravstedsbestemmelse
Afdeling B Gravstedsbestemmelse
Afdeling C Gravstedsbestemmelse
Afdeling D Gravstedsbestemmelse
Afdeling E Gravstedsbestemmelse
Afdeling F Gravstedsbestemmelse
Afdeling G Gravstedsbestemmelse
Afdeling H Gravstedsbestemmelse
Afdeling J Gravstedsbestemmelse
Afdeling K Gravstedsbestemmelse
Afdeling L Gravstedsbestemmelse
Afdeling M Gravstedsbestemmelse
Afdeling N Gravstedsbestemmelse
Afdeling P Gravstedsbestemmelse
Afdeling Q Gravstedsbestemmelse
Afdeling R Gravstedsbestemmelse
Afdeling S Gravstedsbestemmelse
Afdeling T Gravstedsbestemmelse
Afdeling U Gravstedsbestemmelse

 

 

Type text here