Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Filosofisk salon - om barnlighed.

MAR
05

Filosofisk salon - om barnlighed.


Torsdag d. 5. marts 2020, Kl. 19:30 til kl. 21:00
Trekroner kirke, Lysalleen 29, 4000 Roskilde, Danmark
Thomas Gitz-Johansen, lektor på RUC
45,-

Denne aften skal det handle om "barnlighed" i den filosofiske salon. Ikke barnlighed som noget, der først og fremmest har med børn at gør, men barnlighed som en almenmenneskelig kvalitet og som en måde at forholde sig til tilværelsen på.

Billetter á 45 kr købes i døren 

Barnlighedens modsætning er de normer om konkurrence og præstation, som præger vores samfund i dag. Barnets leg er præget af, at forholdet til verden er kreativt og ikke underkastet en på forhånd giver realitet. I legen kan verden skabes og omskabes i nuet, og på den måde er legens princip grundlaget for en kreativ og levende måde at forholde sig til livet om omverden på.

Barnlighed er også at forholde os til de lag i os selv, der er aldrig er blevet voksne, og som aldrig bør blive voksne. Vi har brug for vores voksne personlighed til at klare dagligdagens pligter og byrder, og her kan de barnlige lag blive efterladt, til fordel for et mere eller mindre fungerende voksen-jeg. Men barne-jeg’et er væsentligt, for det er i barne-jeg’et at vore mest grundlæggende behov og ligger: Vores behov for tilknytning, anerkendelse, relation, omsorg og trøst.

Hvis vi fralægger os disse grundlæggende behov, så kan vi få skabt et samfund, der nok er effektivt og produktivt, men hvor en grundlæggende menneskelighed mangler.

Men de barnlige lag i os er ikke bare sædet for behov men også for kreativitet og den stadige fornyelse af livet og af samfundet. Det kulturskabende menneske er et Homo Ludens, et legende menneske, der gennem en åben, spontan og fantasifuld indstilling konstant skaber og genskaber vores kultur og åndsliv. Således er ”det laveste” tæt forbundet med ”det højeste”.

Det er derfor ikke underligt, at barnet som symbol æres i mange sammenhænge. Barnet som symbol peger på den livgivende fornyelse og forandring, som der særlig er brug for, når kulturen eller personligheden er præget af stive regler, overdrevet kontrolbehov og andre golde og sterile åndsformer. 

Efter et kort oplæg ved RUClektor Thomas Gitz-Johansen er ordet ved bordene frit - vi har samtalekort til at starte samtalen, men det er ikke til at sige, hvor den ender...